พวงหรีด ถือเป็นอารยธรรมของชาติตะวันตกที่เริ่มแพร่หลายกันเป็นอย่างมากในยุคล่าอาณานิคม หรือในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีการรับเอาอารยธรรมตะวันตกหลายอย่างเข้ามาในประเทศไทย โดยมีการปรากฏหลักฐานภาพถ่ายการนำดอกไม้หลากหลายชนิดมาตกแต่งเป็นพวงกลมคล้ายพวงหรีดครั้งแรก ในพระเมรุของสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา หรือ เจ้าจอมมารดาเปี่ยม พระสนมเอกในรัชกาลที่ 5 ใน พ.ศ. 2447 ด้วยเหตุนี้เองทำให้คาดการณ์ได้ว่าพวงหรีดได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยและใช้เป็นสื่อแทนความโศกเศร้าตั้งแต่สมัยนั้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว วัฒนธรรมตะวันตก ลักษณะของการจัดพวงหรีด หรือการจัดดอกไม้ลักษณะโค้งนี้นะครับ ก็มีการใช้ในรูปแบบที่เป็นงานมงคล หรืองานแสดงความยินดีก็ย่อมได้นะครับ

ร้านพวงหรีดพัดลม , พวงหรีดพัดลม

          พวงหรีดในปัจจุบัน จะเป็นลักษณะของพวงหรีดทางเลือก ที่จะมีการนำเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ มาจัดทำเป็นพวงหรีด แทนการใช้ดอกไม้สด เนื่องมากว่า เมื่อสิ้นสุดงานนะครับ จะสามารถนำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้ต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัดลม สังเกตได้จากว่าในปัจจุบันได้รับความนิยมในการเลือกซื้อพวงหรีด จาก ร้านพวงหรีดพัดลม เป็นจำนวนมาก แล้วถ้าเราจะทำพวงหรีดพัดลมเอง โดยที่ไม่ต้องง้อ ร้านพวงหรีดพัดลม นะครับ ทำอย่างไร เรามาดูกันเลย

          1. เลือกพัดลม โดยขั้นตอนแรก เราจะต้องมีพัดลมกันก่อน โดยพัดลมขนาดที่มีความเหมาะสมมากที่สุดจะต้องไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป คือ ขนาด 16 นิ้ว และ 18 นิ้ว

          2. เลือกดอกไม้ ที่มีความหมายดีๆ โดยอาจจะเลือกดอกพลาสติก หรือดอกไม้สด ก็ได้ เพื่อนำมาทำการตกแต่งให้มีความสวยงามนะครับ

          3. การจัดพวงหรีด สามารถจัดได้ตามความต้องการ ตามความถนัด หรือความชอบ โดยบริเวณที่ต้องการจัดดอกไม้นั้น จะจัดเฉพาะบริเวณฐาน ที่จะช่วยประหยัดดอกไม้ได้มากกว่า

          4. การติดป้ายชื่อบนพวงหรีด จะใช้กระดาษแข็ง ตามความถนัดและความชื่นชอบ โดยเขียนชื่อติดป้ายเพื่อแสดงความอาลัยนั่นเอง

Comments are closed.

Post Navigation