โซล่าเซลล์ พลังงานทดแทนอีกหนึ่งรูปแบบ

Posted on

การที่โลกนั้นมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการปลดปล่อยมลพิษต่อโลก แต่หนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยเยียวยาและชะลอการปลดปล่อยของเสียต่อโลกนั้นก็คือการมีบริษัทพลังงานทดแทนเข้ามาช่วยแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการปลดปล่อยมลพิษนั้นให้น้อยลงหรืออาจจะแก้ไขกระบวนการผลิตให้สามารถลดการปล่อยมลพิษนั้น ๆ ลงไปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้การอนุรักษ์โลกในยุคที่เทคโนโลยีเฟื่องฟูนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องรักษาและแก้ไข 

ประเภทของพลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติ ไม่ได้ใช้การสังเคราะห์ขึ้นจากฝีมือของมนุษย์และพลังงานนั้นจะใช้เครื่องมือของมนุษย์นั้นในการแปลงเปลี่ยนพลังงานจากธรรมชาติเป็นพลังงานที่มนุษย์นั้นสามารถนำไปใช้งานได้ต่อไป เช่น การแปลงเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาในการแปลงเปลี่ยนพลังงานที่ชื่อว่าแผงโซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้สารกึ่งตัวนำ ซึ่งบริษัทพลังงานทดแทนในการผลิตแผงโซล่าเซลล์จึงได้รับความนิยมในการซื้อขายสินค้านั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือนหรือภาคอุตสาหกรรมก็ได้เริ่มมีการนำมาปรับและประยุกต์ใช้ เพื่อลดภาระการจ่ายค่าไฟและช่วยประหยัดพลังงานที่ไม่จำเป็นออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

การผลิตกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยสารพิษ 

การผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันมีมากมายหลายวิธี แต่ในบทความนี้เราจะมากล่าวถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีการปลดปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศกันครับ โดยการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มีการปล่อยมลพิษนั้นมีอยู่ 1 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 

โรงงานไฟฟ้าดีเซล 

โรงงานไฟฟ้าดีเซลนี้เป็นโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากความดันในการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลเพื่อดันกระบอกสูบที่ทำการต่อกับตัวนำไฟฟ้าเพื่อที่จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการหมุนนั่นเอง วิธีการนี้มีข้อดีตรงที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างรวมเร็ว เพราะแรงดันในการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลนั้นสูงมาก แต่ก็มีข้อเสียตรงที่ปลดปล่อยมลพิษสู่ชั้นบรรยากาศนั่นเอง โดยน้ำมันดีเซลนั้นได้มาจากกระบวนการกลั่นน้ำมันที่ได้มาจากธรรมชาติ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าทรัพยากรทางด้านน้ำมันใต้พื้นโลกนั้นมีอยู่อย่างจำกัด เพราะฉะนั้นจึงย่อมมีวันหมดอย่างแน่นอน อีกทั้งในกระบวนการกลั่นนั้นยังมีขั้นตอนที่มากมาย ต้องใช้พลังงานสูงในการกลั่น ทั้งพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ดังนั้น ถ้าเราได้ติดแผงโซล่าเซลล์ก็อาจจะช่วยลดค่าใช้จ่ายได้ไม่มากก็น้อย แต่ก็ถือว่าลดได้เช่นเดียวกัน  

บริษัทพลังงานทดแทนในด้านการผลิตแผงโซล่าเซลล์นั้นสามารถตอบโจทย์ได้เกือบจะทุกภาคอุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเลยก็ว่าได้