ไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก? มารู้จักความหมายของการจุดธูป ในจำนวนที่แตกต่างกัน

ไหว้เจ้าที่จุดธูปกี่ดอก

Credit : Giuliano Di Paolo / Unsplash

ไปไหว้พระหรือไหว้เจ้าทีไรสับสนไม่รู้ว่าจะต้องจุดธูปกี่ดอก แต่ละที่ก็จุดไม่เท่ากัน ปักแต่ละกระถางก็ไม่เท่ากันอีก ถ้าไม่มีป้ายบอกหรือคนแนะนำก็อาจจะต้องยืนงงในดงควันธูป ไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนดี

วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับ ความหมายของจำนวนธูปที่ใช้ในการไหว้ และที่มาของการจุดธูปกัน

ความหมายของการจุดะูปที่แตกต่างกันในแต่ละจำนวน

  การจุดธูป 1 ดอก – สำหรับการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง หรือผีบ้านผีเรือน มักจุดในพื้นที่กลางแจ้งท่ไม่มีศาลตั้งอย่างเป็นหลักเป็นแหล่ง

การจุดธูป 2 ดอก – มักใช้สำหรับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณ หรือการปักธูปลงบนอาหารสำหรับการเซ่นไหว้

การจุดธูป 3 ดอก – ส่วนใหญ่มักจะเป็นการกราบสักการะ พระรัตนตรัย หมายถึง พระพุทธ พระธรรม  และ พระสงฆ์

การจุดธูป 4 ดอก – ใช้ในพิธีกรรมการเสริมดวงชะตาราศี เพื่อสื่อถึง ธาตุทั้ง 4 ของโลกคือ ธาตุดิน น้ำ ลม และ ไฟ

การจุดธูป 5 ดอก – หมายถึง การบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจาร์ยท่เคารพ

การจุดธูป 7 ดอก – ใช้ในการบูชา ศาลเจ้า จิตวิญญาน ที่ล่วงลับไปแล้ว ศาลตายาย ศาลเจ้าที่ หรือ ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลาย

การจุดธูป 9 ดอก – เป็นการจุดธูปบูชา เทพเจ้า เจ้าป่าเจ้าเขา พระภูมิเจ้าที่ รุกขเทวดา ที่สถิตตาม ศาลพระภูมิ ศาลเทพเจ้า

การจุดธูป 11 ดอก – ใช้ในการสักการะ หรื บุชาเทวดาในชั้นสูง

เทียน ความหมายถึงการเติมแสงสว่างให้กับชีวิต

ดอกไม้  หมายถึงการออกดอกออกผลของคุณงามและความดี เกิดความเจริญแก่ผู้ที่ถือบุญ หรืออีกนัยหนึ่งคือ การแสดงตัวเป็ฯสาวกของพระพุทธเจ้า ที่มาจากหลากหลายวรรณะ หลากหลายเชื้อชาติ ต่างชนชั้น แต่มีความเชื่อและศรัธทาในพระธรรมวินัยเดียวกัน

การจุดธูปในความเชื่อและพุทธศาสนา

Credit : Natchaya Shw / Unsplash

การจุดธูปในความเชื่อและพุทธศาสนา

การจุดธูปเพื่อบูชาหรือกราบสักการะนั้นไม่ได้มีการบัญญัติกฏเกณฑ์ในพุทธศาสนาอย่างชัดเจน แต่เคยมีการระบุในพุทธศาสนาว่า ในช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้จะปรินิพาน เหล่าอุบาสกอุบาสิการวมทั้งเทพและเทวดาทั้งหลายนั้น ต่างก็ลงมาถวายความเคารพแก่พระพุทธองค์ด้วยการนำ ดอกไม้ทิพย์จากภพภูมิสวรรค์  หรือ ดอกไม้จากภพภูมิมนุษย์ และ กำยาน ธูปเทียนที่เป็นเครื่องหอมต่างๆมามอบแด่พระองค์

เพราะความเชื่อในเรื่องการบูชาภูตผี เทวดา หรือเทพเจ้านั้นมีมาแล้ว เครื่องหอมทั้งหลายนั้นถือเป็นกลิ่นของคุณงามความดี ที่มักจะติดตามตัวของเทวดาและคนที่มีบุญบารมี การนำเครื่องหอมมาสักการะนั้นจึงถือเป็นเรื่องปกติ พระพุทธองค์มิได้ทรงห้าม การใช้เครื่องหอม เช่นธูป เทียนหอม กำยาน หรือช่อดอกไม้ แต่การสักการะที่แท้จริงนั่นเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามพระธรรม หรือการควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในศีลอันดีนั้นถือเป็นการบูชาอย่างแท้จริง